BIODRY - ŘEŠENÍ VLHKOSTI VE ZDECH

Se systémem Biodry už nebudete mít s vlhkostí problémy

Malé, ale výkonné

Zařízení Biodry je vhodné pro jakoukoliv budovu. Díky svým malým rozměrům zaručuje zařízení Biodry harmonickou rovnováhu mezi estetikou a funkcí.

 24 cm    11 cm     6 cm        650 g

        výška                šířka             tloušťka               hmotnost

Záruka vysušení

Po instalaci zařízení bude jeden z našich techniků pravidelně kontrolovat jeho správnou funkci. 

Pokud by do tří let nebylo dosaženo uspokojivého výsledku, vrátíme vám částku rovnou 70%. (analýzy a technické práce nejsou vratné).

Toto je Biodry záruka vysušení.

Biodry je bezpečné

Zařízení Biodry bylo testováno nezávislými třetími stranami, které certifikovaly shodu výrobku s normami EN 17050: 2005 a IEC EN 62233: 2005.

Zařízení dále dodržuje směrnici 2006/42/ES.

BEZ ELEKTROSMOGU:
Světový lídr v oblasti certifikací, společnost TÜV, potvrdil splnění bezpečnostních požadavků týkajících se vystavení elektromagnetickým polím podle normy ČSN EN 62233; ICNIRP, 199/519/ES a CEI 211-6


Biodry je přátelské k přírodě

Technologie Biodry obrací tok vody, která stoupá stěnami, zrušením elektrických ruchů uvnitř stěn. 

Vlhkost přítomná ve zdech se vrací do země zcela přirozeným způsobem, což podporuje konečné vysušení zdí.