Vzlínající vlhkost a její řešení

Jak vzlínající vlhkost poznat?

Vzlínající vlhkost trápí hlavně starší nemovitosti. Nejste si jisti, jak ji poznáte? Typickým znakem je omítka opadaná v pásu u země. Někdy se neloupe přímo omítka, ale jen barva na omítce. To se děje hlavně u cementových omítek, které jsou velmi pevné.

Projevy vzlínající vlhkosti - historický dům
Budova Špalíčku v Chebu také trpí vzlínající vlhkostí

Dalším typickým projevem vzlínající vlhkosti jsou takzvané solné výkvěty. Skutečně to vypadá, jako když na zdi něco kvete. Sůl vylézá skrz omítku na povrch.

Vzlínající vlhkost stoupá vzhůru skrz základy budovy. Vlhkost, která stoupá VZhůru je VZlínající. A slovo „linout se“ značí rozlévat se. Voda se tedy rozlévá do zdi zespod nahoru.

Vzlínající vlhkost a zdravotní rizika

Vzlínající vlhkost způsobuje zdravotní rizika nepřímo. Největším zdravotním rizikem jsou plísně a jejich spory. Spory jsou rozmnožovací útvary plísní. Po dopadu spory na vlhké místo s živinami (například omítka) začne spora plísně klíčit, poté roste a poměrně rychle vytváří další spory. Jejich vdechování je zdraví škodlivé. Astma, horší léčení z infekčních nemocí, kožní potíže, to jsou jen některé důsledky plísní v domácnostech.

Jak souvisí vzlínající vlhkost s plísněmi? Voda vzlínající zdí se dostane do omítek a odtud se neustále odpařuje do vzduchu. Tím se zvyšuje vzdušná vlhkost a ta se pak sráží na studených částech zdí jako jsou rohy místností, zdi za nábytkem nebo okolí oken a dveří. Na těchto místech se pak daří plísním, které do vzduchu uvolňují svoje spory.

Více o problému plísní: Vytápění a plísně

Jak se vzlínající vlhkosti zbavit?

Je několik metod. Každá z nich má svoje plusy a mínusy. Níže najdete ty nejdůležitější. Upozorňujeme, že každý dům je jiný a je třeba ho posuzovat individuálně.

Podřezání nebo podbourání zdí nebo také narážení plechů

Výhody:
 • Pokud je dobře provedené, vytvoří pevnou překážku pro vzlínání vlhkosti

Nevýhody:

 • Pokud není provedeno důkladně, může voda stále vzlínat nahoru skrz netěsnosti.
 • Je tu určité riziko statických poruch (popraskané zdi apod.).
 • Obklady se budou muset udělat znovu, stejně tak fasáda a omítky.
 • Při provádění dojde k přerušení užívání nebo provozu v budově.
 • Vzlínající vlhkost se bude hromadit pod izolací, která vytvoří vodě překážku. Více v tomto článku.
 • V poslední době rostoucí ceny a také nedostatek schopného personálu
Vzlínající vlhkost se hromadí pod izolací

Chemická injektáž (také se říká chemická clona)

Výhody:
 • Pokud je dobře provedená, vytvoří pevnou překážku pro vzlínání vlhkosti

Nevýhody:

 • Pokud není provedeno důkladně (což je velmi časté, protože technických detailů je při téhle metodě velmi mnoho), může voda stále nahoru skrz netěsnosti. Nejslabší místo chemické injektáže rozhoduje o úspěchu.
 • Je tu určité riziko statických poruch (popraskané zdi apod.), i když menší než při podřezání.
 • Některé detaily jsou těžko proveditelné a problematické (různé úrovně podlah, rohy apod.)
 • Obklady se budou muset udělat znovu, stejně tak fasáda a omítky.
 • Dojde k přerušení užívání nebo provozu v budově.Vzlínající vlhkost se bude hromadit pod vzniklou izolací, která vytvoří vodě překážku.
 • Vzlínající vlhkost se bude hromadit pod izolací, která vytvoří vodě překážku. Více v tomto článku.
 • V poslední době rostoucí ceny a také nedostatek schopného personálu 

Sanační omítky (bez dalších souběžných opatření)

Výhody:
 • Pocit ze zdí se zlepší, protože na povrchu nebude nějakou dobu vidět, že je zeď mokrá.
 • Cena opatření (je ale třeba počítat s tím, že vynaložené prostředky jsou vyhozeny, protože soli omítku do několika let znovu zničí).
 • Žádný zásah do statiky domu.

Nevýhody:

 • Toto není skutečné řešení vzlínající vlhkosti. To se dočtete i v technických listech těchto omítek. Nejdřív musí být odstraněn přísun další vzlínající vlhkosti, aby měla omítka význam.
 • Voda se skrz sanační omítku nadále odpařuje do vzduchu v místnosti a tam zvyšuje vzdušnou vlhkost. To může vyústit ve výskyt plísní, rosení oken apod.
 • Uvnitř zdi je nadále vzlínající vlhkost. Jen schovaná.
 • Do pórů sanační omítky se stále ukládají soli, které zůstanou po odpaření vody. Jakmile se póry touto solí zaplní, sůl vykvete na povrchu a zdi budou zase ošklivé, barva se oloupe.

Přístrojová řešení (krabičky na zeď)

Výhody:
 • Nemusíte rozkopat celý dům. Obklady, fasáda, omítky…to vše může zůstat. Samozřejmě omítky je dobré vyměnit, pokud jsou zasolené.
 • Při použití správné technologie bude dům po nějaké době bez vzlínající vlhkosti.
 • Při použití správné technologie bude toto odstranění vzlínající vlhkosti trvalé.
 • Vzlínající vlhkost se nebude hromadit pod izolací, jak tomu je u podřezání a chemické injektáže.
 • Rychlá instalace, žádné nebo minimální omezení provozu v budově.
 • Žádný zásah do statiky domu.

Nevýhody:

 • Není krabička jako krabička. Na trhu je několik firem. Používají různé technologie. Některé vzlínající vlhkost úspěšně odstraňují, jiným se to daří v určitém procentu případů a některé jsou čistý podvod.
 • Pozor na garanci. Co je garantováno, za jakých podmínek a jak to prokážete.
 • Obchodní zástupci často prodají toto zařízení a naslibují výsledky i tam, kde to nedává žádný smysl – průsaková vlhkost, havarijní vlhkost.
 • Slibované garance často nejsou doprovázeny a podloženy kvalitním a důkladným měřením. Měřit vlhkost ve zdi vyvrtáním jedné nebo dvou děr, je nedostatečné a nelze na něm stavět tvrzení o snížení vzlínající vlhkosti ve zdivu. S tím pak souvisí obtížnost vyžadování slibovaných garancí.
 • Některé firmy mají smlouvy postaveny na „snížení vlhkosti“ a ne „odstranění vlhkosti“. Výsledkem pak je, že uplatňování garance je obtížné, protože nepřesným měřením prokáží, že vlhkost snížily a to mají i ve smlouvě.

Měření vzlínající vlhkosti a výsledků vysoušení

Doporučujeme důkladné měření vlhkosti ve zdivu před provedením opatření, po půl roce, po roce a dále, až do dosažení takzvané přirozené vlhkosti zdiva. Cílem není dosáhnout 0 % vlhkosti. To není přirozený stav zdiva. Cílem je takzvaná přirozená vlhkost zdiva. Související technické normy můžete nalézt například zde.

Dobré měření umožňující sledování vývoje vzlínající vlhkosti by mělo probíhat na několika místech v budově a v horizontálně různých výškách.

V čem se může při vysoušení vzlínající vlhkosti udělat chyba?

Největší chybou při odstraňování vzlínající vlhkosti bývá nedostatečné určení všech příčin vlhkosti v budově. O tom se více můžete dozvědět zde

Není to vzlínající vlhkost

Časté hlavně u přístrojových (krabičkových) řešení. Zástupci těchto firem často naslibují vysušení i tam, kde nejde o vzlínající vlhkost. Ale už jsme to zažili i u chemické clony a podřezání zdí.

Je to kombinace vzlínající a jiné vlhkosti

Pokud do zdi přichází ještě jiná vlhkost, pak provedení podřezání, chemické injektáže ani jiných opatření nebude fungovat. Někdy to situaci ještě zhorší, protože tato nevzlínající voda narazí při své cestě dolů na izolaci a bude se nad ní hromadit.

Špatné provedení opatření

Sebelepší opatření proti vzlínající vlhkosti selže, pokud ho bude dělat lempl. Návody k omítkám, chemické injektáži, přístrojům apod. nejsou v tomto případě jen zbytečný papír. Je třeba se jimi řídit. 

Po provedení opatření se neodstraní soli.

Sůl je takzvaně hygroskopická. To znamená, že do sebe nasává vlhkost ze vzduchu. Takže pokud vysušíte zeď, ale v omítce zůstanou soli, budou tyto soli nasávat vzdušnou vlhkost a budou dělat neplechu. Solí je třeba se zbavit, jak nejvíc je to možné.

Co není vzlínající vlhkost?

Pokud jste před rokem dostavěli dům a máte vlhké zdi dole u země, pravděpodobně to nebude vzlínající vlhkost. Spíš to bude takzvaná stavební vlhkost čili voda, kterou jste použili na stavbě, nebo která na stavbu napršela apod. Tato vlhkost se většinou po nějaké době ztratí a už se neobjeví.

Pokud máte ve sklepě vždy mokro pár hodin nebo pár dní po dešti, pak to zase vyschne a pak se to po dešti nebo tání sněhu opakuje, tak toto není vzlínající vlhkost. Není vyloučeno, že tam máte i vzlínající vlhkost, ale rozhodně tady hraje roli i dešťová voda.


Mohli bychom se rozepsat do ještě větších podrobností. Ale to už bychom z tohoto článku udělali téměř učebnici. A to nebyl účel.

Pokud vás trápí vzlínající vlhkost, nemusí to tak být věčně. Vzlínající vlhkosti se dá zbavit. Prvním krokem je důkladná analýza situace a VŠECH příčin vlhkosti ve vašich zdech. Tento krok nikdy nepřeskakujte a dopadne to dobře.

Dále by vás mohlo zajímat:

Napište nám, pokud Vás trápí vlhkost v budově:

0 of 350