Prohlídka nemovitosti zahrnuje následující kroky

 • Kontrola budovy zvenčí
 • Kontrola viditelné izolace
 • Kontrola odtoku dešťové vody(svody)
 • Kontrola jiných zdrojů vlhkosti
 • Kontrola budovy uvnitř
 • Stanovení, jaké druhy vlhkosti se v budově nachází 
 • Objasnění odkud se daná vlhkost bere
 • Jak jednotlivé vlhkosti působí na zdraví a statiku budovy 
 • Plusy a mínusy mechanického řešení
 • Fotodokumentace
 • Návrh řešení
 • Doporučené pořadí kroků
 • Cenová kalkulace

Trpí vaše zdi vzlínající vlhkostí?

Zažádejte si o informace o tom, jak vyřešit problém vzlínající vlhkosti

0 of 350