Prohlídka nemovitosti zahrnuje následující kroky

 • Kontrola budovy zvenčí
 • Kontrola viditelné izolace
 • Kontrola odtoku dešťové vody(svody)
 • Kontrola jiných zdrojů vody
 • Kontrola budovy uvnitř
 • Stanovení jaké druhy vlhkosti se v budově nachází 
 • Objasnění odkud se daná vlhkost bere
 • Jak jednotlivé vlhkosti působí na zdraví a statiku budovy 
 • Plusy a mínusy mechanického řešení
 • Fotodokumentace
 • Návrh řešení
 • Cenová kalkulace