Co je vzlínající vlhkost?

Kapilární vzlínající vlhkost je problém, který se vyskytuje ve stěnách v přízemí budov. Týká se stěn, které nebyly dostatečně izolovány nebo u kterých už izolace dosloužila.

Viditelnými projevy přítomnosti vzlínající vlhkosti jsou opadané omítky nebo oloupaná barva v pásu u země. Pokud se podíváte pozorněji, uvidíte přítomnost bílých solí v místech, kde se omítka odlupuje.

Velmi často se uvnitř budovy vyskytuje nepříjemný zápach vlhkosti, méně často zjistíte přítomnost černé plísně.

Kvůli nedostatečné hydroizolaci pronikají molekuly vody ze země do zdiva a voda tak stoupá nahoru.

Vzlínající vlhkost před použitím Biodry

Důvod, proč voda stoupá stěnami, souvisí s fyzikálním jevem. V molekulách vody existuje síla, která je udržuje sjednocené a spojené dohromady. Toto se nazývá „adhezní síla“. Ta také umožňuje molekulám vody přilnout k jiným materiálům.

Pozorujete-li kapku vody na sklenici, uvidíte, že zůstává nehybná, aniž by klouzala dolů, dokud nebude příliš těžká. Když naplníte sklenici vodou a budete ji pozorovat ze strany proti světlu, uvidíte, že u stěn sklenice voda vytváří malou křivku a stoupá nad hladinu a vytváří oblouk.

Každá stěna absorbuje vlhkost způsobem charakteristickým pro typ použitého materiálu a pro konstrukční techniku. Neprodyšnost nátěrů přispívá ke vzlínající vlhkosti, a proto musí být nátěr správně vybrán pro danou stěnu.

Důsledky vzlínající vlhkosti

Kapilární vzlínající vlhkost je nepřetržitý, konstantní tok molekul vody, které stoupají ze země do různé výšky ve stěnách. Po nasycení omítek se vlhkost při kontaktu se vzduchem začíná odpařovat a rozptylovat do okolního prostředí.

Odpařená voda neustále proudí do vzduchu uvnitř místností, což způsobuje mnohé problémy. Zvýšená vzdušná vlhkost může způsobit tvorbu plísní na oděvech, přikrývkách a nábytku.

Je-li vlhkost vysoká, lze ve spodní části stěn najít černou plíseň. Dokonce i tepelný komfort bydlení je ohrožen, protože vlhká stěna ztrácí své izolační schopnosti a způsobuje značné tepelné ztráty, které zvyšují náklady na vytápění.

Plíseň na stěnách ovšem startuje ještě vážnější proces. Spory, které plíseň vytváří, jsou velmi těkavé a jsou rozptýleny ve vzduchu. Jejich vdechování může způsobit nezanedbatelné zdravotní stavy, jako je nachlazení, alergie nebo infekce dýchacích cest.

A konečně je tu nepříjemný estetický problém. Odlupování barvy, křídování a opadávání omítky, které se po každé obnově stále opakuje, protože se nikdy nezastaví stoupající tok vlhkosti. Systém Biodry Technology přerušuje tento vzestupný tok, což zajistí vyschnutí stěny a umožní její definitivní obnovení.

Co je příčinou vzlínající vlhkosti?

Méně známá, ale rozhodně klíčová je elektrická nerovnováha, která působí na molekuly vody. Tato nerovnováha je schopná zesílit vzestup vody kapilárami ve zdivu.

Pokud provedete měření elektrického potenciálu ve zdi se vzlínající vlhkostí, uvidíte, že je zeď je nabitá jako baterie. Tento jev elektrické nerovnováhy probíhá ve zdi a projevuje se rozdílem elektrického potenciálu, který se může pohybovat od 50/60 mV do 400/600 mV. Je větší ve spodní části stěny a klesá směrem nahoru, dokud nedosáhne nuly.

Co způsobuje tento rozdíl elektrického potenciálu ve stěnách, jsou faktory, které se přirozeně vyskytují v zemi. Bludné proudy, anomálie magnetického pole, pohyby podzemních vod, to vše jsou přírodní jevy.

Méně často jsou jejich zdrojem elektromagnetické vlny vyzařované z externích zdrojů energie. Rádiové vlny, stožáry vysokého napětí, podzemní elektrické vedení, domácí elektrosoustavy a elektrostatické proudy.

Řešení BIODRY

Není-li uspokojivého výsledku dosaženo do 3 let, vrátíme vám částku rovnající se 100% zaplacené částky.

Trpí vaše zdi vzlínající vlhkostí?

Zažádejte si o informace o tom, jak vyřešit problém vzlínající vlhkosti

0 of 350